Unghundskurs

Detta är en kurs som passar den unga hunden eller den vuxna hunden som behöver lite mer erfarenhet "innanför västen" för att möta världen på ett bra sätt. Under kursen fortsätter vi arbeta med de viktiga grunderna som vi påbörjade under hundens valptid och samtidigt ger hunden utmaningar som får den att växa. Relation och samarbete står i centrum på den här kursen.

Unghundskurs Måndagar 17:30-18:45 
11/3, 18/3, 25/3, 8/4, 15/4

Plats: Norrköpings Dogsportcenter (Sprängstensgatan 1)
Instruktör: Elin Andersson
Pris: 1900kr

OBS! Anmälan är bindande och återbetalning ges endast vid uppvisande av läkarityg eller veterinärintyg. 

-Ångerätt gäller 2 veckor efter bekräftad plats på kursen, därefter betalas full avgift vid avanmälan eller att du uteblir från kursen. 

-Om kursen skjuts upp mer än en vecka eller ändrar dag eller tid har du rätt att få hela avgiften återbetald. 

- För samtliga kurser gäller minst 4 anmälda för att den ska genomföras. 

- Kurstillfällen kan komma att skjutas upp om instruktören blir sjuk/skadad. Då planeras nya tillfällen in i den mån det går för samtliga deltagare.