Är ni en träningsgrupp som behöver inspiration till fortsatt träning eller en uppfödare som önskar att ge sina valpköpare något extra? Vi erbjuder kurser och föreläsningar inom en rad olika ämnen för externa grupper. Vi anpassar kursen och innehållet efter era önskemål och erfarenheter.
 

Kontakta oss för att diskutera ämnen, datum och kostnadsförslag.

"Bli en mästertränare"

Hur kan jag göra träningen så effektiv och rolig som möjligt? Vad finns det för verktyg att ta till när jag fastnat i träningen? Och hur upplever hunden träningssituationen?

Detta är några av de frågor som diskuteras på föreläsingen "Bli en mästertränare". Föreläsningen är baserad på så väl moderna synsätt som klassiska, välbeprövade inlärningsteorier. Under denna föreläsning vill jag försöka ge dig förståelse och kunskap för att du ska bli ditt bästa tränar-jag!

Föreläsningen är 2 timmar lång inkl en kort bensträckare/fika paus.
Pris: 2500kr + reseersättning